Mondido  anlitar bland annat följande underleverantörer för att kunna bedriva Tjänsten. Samtliga har Personuppgiftsbiträdesavtal.

Underbiträde Syfte Uppgifter som delas
AWS Drift och infrastruktur De personuppgifter som du registrerar eller delar med oss finns lagrade här.
Google Kommunikation via e-post Namn och e-postadress (själva innehållet i mailet får ej innehålla personuppgifter)
Rule Mailer Nyhetsbrevskommunikation via e-post Namn och e-postadress (själva innehållet i mailet får ej innehålla personuppgifter)
HelpScout Kommunikation via e-post i supportärenden och vid avtalshantering Underlag för KYC/AML: Namn, e-postadress, personnummer, adress, mobilnummer.
Betaltjänsteleverantörer: Collector, Trustly, Nets, Amex, Bambora Hantering av avtal för att lägga till leverantörens tjänst i Mondidos erbjudande Underlag för KYC/AML: Namn, e-postadress, personnummer, adress, telefonnummer.
Slack Används för internkommunikation Namn, telefonnummer och e-postadress
Telavox Används för support via telefon Telefonnummer (vi lagrar inte aktivt några uppgifter)

För en fullständing lista kontakta legal@mondido.com.