Mondido personuppgiftsbiträdesavtal

Hos Mondido ser vi det som en självklarhet att värna om våra kunders data och därför välkomnar vi det fokus på behandling av personuppgifter som uppstår till en följd av införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

För att leva upp till de krav som ställs har vi inventerat

  • Vilka kategorier av registrerade vi behandlar personuppgifter
  • Vilka sammanhang vi behandlar personuppgifter och delat in dem i olika kategorier, beskrivit syfte och hur länge vi behandlar de olika informationskategorierna.
  • Med vilka underleverantörer vi delar personuppgifter och upprättat personuppgiftsbiträdesavtal

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra rutiner för att säkerställa att alla personuppgifter vi hanterar endast används för det syftet och inom den tidsramen som står i personuppgiftsbiträdesavtalet. Vi kommer löpande utbilda personal och nyckelpersoner så att vi hela tiden endast behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna leverera vår tjänst på ett säkert och effektivt sätt.

Underbiträden

Mondido anlitar följande underbiträden och samtliga har Personuppgiftsbiträdesavtal. Vissa leverantörer har vi, av affärsmässiga skäl, valt att inte namnge här. Kontakta oss om ni önskar veta vilka företag som är underbiträden.

Underbiträde Syfte Uppgifter som delas
AWS Drift och infrastruktur De personuppgifter som finns lagrade i Mondidos system
Google Kommunikation via e-post Namn och e-postadress (själva innehållet i mailet får ej innehålla personuppgifter)
Rule Mailer Kommunikation via e-post Namn och e-postadress (själva innehållet i mailet får ej innehålla personuppgifter)
HelpScout Kommunikation via e-post Namn, e-postadress, företagsinformation som underlag för KYC/AML
Betalsätt Funktioner för betalningar genom kort, bank, faktura, paypal, swish, vipps, applepay och andra betalsätt Namn, e-postadress, personnummer, företagsinformation som underlag för auktorisationer, reservationer, kreditupplysning och banköverföringar
Fakturahantering Används för bearbetning av leverantörsfakturor samt utskick av post och EDI försändelser Adressuppgifter till mottagare samt ev. personuppgifter som finns i inskickade underlag eller utgående EDI/postförsändelser
Slack Används för monitorering av trafik och kunder Namn och epost till användaren samt eventuella underlag innehållande personuppgifter som skickas via tjänsten.