Mondido personuppgiftsbiträdesavtal

Hos Mondido ser vi det som en självklarhet att värna om våra kunders data och därför välkomnar vi det fokus på behandling av personuppgifter som uppstår till en följd av införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR).För att leva upp till de krav som ställs har vi inventeratVilka kategorier av registrerade vi behandlar personuppgifter Vilka sammanhang vi behandlar personuppgifter och delat in dem i olika kategorier, beskrivit syfte och hur länge vi behandlar de olika informationskategorierna.Med vilka underleverantörer vi delar personuppgifter och upprättat personuppgiftsbiträdesavtalVi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra rutiner för att säkerställa att alla personuppgifter vi hanterar endast används för det syftet och inom den tidsramen som står i personuppgiftsbiträdesavtalet. Vi kommer löpande utbilda personal och nyckelpersoner så att vi hela tiden endast behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna leverera vår tjänst på ett säkert och effektivt sätt.

Underbiträden

Mondido anlitar följande underbiträden och samtliga har Personuppgiftsbiträdesavtal. Vissa leverantörer har vi, av affärsmässiga skäl, valt att inte namnge här. Kontakta oss om ni önskar veta vilka företag som är underbiträden.

Underbiträde
Syfte
Uppgifter som delas
AWS
Drift och infrastruktur
De personuppgifter som du registrerar eller delar med oss finns lagrade här.
Google
Kommunikation via e-post
Namn och e-postadress (själva innehållet i mailet får ej innehålla personuppgifter)
Rule Mailer
Nyhetsbrevskommunikation via e-post
Namn och e-postadress (själva innehållet i mailet får ej innehålla personuppgifter)
HelpScout
Kommunikation via e-post i supportärenden och vid avtalshantering
Underlag för KYC/AML: Namn, e-postadress, personnummer, adress, mobilnummer.
Betaltjänsteleverantörer: Collector, Trustly, Nets, Amex, Bambora
Hantering av avtal för att lägga till leverantörens tjänst i Mondidos erbjudande
Underlag för KYC/AML: Namn, e-postadress, personnummer, adress, telefonnummer.
Slack
Används för internkommunikation
Namn, telefonnummer och e-postadress
Telavox
Används för support via telefon
Telefonnummer (vi lagrar inte aktivt några uppgifter)
För en fullständing lista kontakta legal@mondido.com.