Det finns många möjligheter med Mondido att skicka meddelanden till olika tjänster i samband med betalningar. Ett populärt sätt att hålla reda på både lyckade och misslyckade betalningar är att koppla Mondido till Slack för snabb övervakning. För att följa guiden nedan behöver du ett Slack-konto och ett konto på Mondido som du enkelt kan skaffa här: https://access.mondido.com/sv/register

Steg 1
Gå till Slack för att skapa en integration: https://api.slack.com/apps?new_app=1, fyll i ett bra namn som t.ex. ”MondidoSlack”. Välj sedan vilket workspace du vill ha dina meddelanden i.

Steg 2
Sedan aktiverar du att din Slack app ska skicka meddelanden till din kanal genom att klicka på ”Incoming Webhooks”

Steg 3
Aktivera funktionen genom att sätta den till ”On” i högra hörnet.

Steg 4
Klicka på ”Add Webhook to Workspace” för att få upp rutan där du väljer vilken kanal som ska ta emot meddelanden, t.ex. till #general

Steg 5
Kopiera sedan den unika länk som meddelanden ska skickas till t.ex. ”https://hooks.slack.com/services/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”

Steg 6
Gå till Mondido för att ställa in Webhooks på https://admin.mondido.com/en/webhook_templates
Välj sedan att skapa en ny Webhook template av typen ”Custom HTTP”

Steg 7
Väl när den ska skickas till Slack, t.ex. ”After Payment” och at den ska skickas med ”Post” och som ”JSON”.
I fältet URL klistrar du in den URL som du fick från Slack, t.ex. ”https://hooks.slack.com/services/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”
Klicka på ”Advanced options” och skriv ett JSON meddelande i fältet ”Custom http body”

Steg 8
Här kan du sedan välja att fylla meddelandet med data från betalningen med Liquid syntax.
Exempel:

{"text":"Hello, World! There was a payment with status {{transaction.status}}, 
for {{transaction.amount}} {{transaction.currency}}"}

Steg 9
Spara sedan genom att klicka på ”CREATE NEW” för att sedan aktivera Webhook:en.

Du kan fylla ditt meddelande med nästan all data som finns i betalningen, läs mer om Liquid här: https://doc.mondido.com/hosted#liquid-hw

Gillar du vad du läst?

Gör som tusentals andra, prenumerera på våra inlägg.